Οι Χορηγοί μας

Η ομάδα μας είναι καλή, αλλά οι χορηγοί μας, μας κάνουν εξαιρετικούς. Μοιραζόμαστε τις ίδιες φιλοδοξίες για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον που επικρατεί η βιώσιμη ενέργεια. Ο στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε συστήματα κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια και να ενημερώσουμε το κοινό σχετικά με την χρήση τους. Υποστηρίζοντάς μας μέσω της εμπειρίας, μέσω υλικών ή οικονομικά, οι χορηγοί μας βοηθάνε να επιτύχουμε.

Χρυσοί Χορηγοί

Αργυροί Χορηγοί

Χάλκινοι Χορηγοί