Η Prometheus Eco Racing πρεσβευτής της ηλεκτροκίνησης – Eco Fest 2020

Για άλλη μια φορά η Prometheus Eco Racing βρέθηκε στον πυρήνα της καινοτομίας και της εξέλιξης! Η ομάδα μας έδωσε το παρόν στην πρόσφατη έκθεση Eco Fest 2020, η οποία…

Continue Reading Η Prometheus Eco Racing πρεσβευτής της ηλεκτροκίνησης – Eco Fest 2020