Προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ φοιτητικών ομάδων

Προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ φοιτητικών ομάδων

Την Παρασκευή 15/12/19 η Prometheus Eco Racing διοργάνωσε ένα event για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών επί τεχνικών θεμάτων και εξελίξεων στο χώρο της μηχανικής, όπου παρευρέθηκαν οι ομάδες EUROAVIA Athens, Oceanos – NTUA, και TUCER (Technical University of Crete Eco Racer). Οι ομάδες αυτές, που αποτελούνται επίσης από φοιτητές, ασχολούνται με project παρεμφερή με το δικό μας, επικεντρωμένα στο πεδίο της κάθε μίας, ενώ συμμετέχουν και διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως και εμείς. Φυσικά, όλους μας ενώνει το πάθος για δημιουργία και καινοτομία, καθώς δραστηριοποιούμαστε σε παρόμοιους χώρους και δουλεύουμε με πολλή αγάπη και αφοσίωση για τους κοινούς μας στόχους.

Έτσι, με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε τα παιδιά στο γκαράζ μας και συζητήσαμε για την ηλεκτροκίνηση, τις καινοτομίες που αυτή εισάγει καθώς και το πώς μπορούμε εμείς να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την ευρεία διάδοσή της. Φυσικά όλα αυτά αναλύθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης της δράσης της ομάδας μας, καθώς και των προκλήσεων/δυσκολιών που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής ενός οχήματος από την αρχή. Σημείο αναφοράς όμως, αποτέλεσαν και τα σχέδια όλων μας για το μέλλον των ομάδων κας καθώς και τα κοινά προβλήματα που όλοι έχουμε. Αυτή η συνάντηση αποτελεί την αφορμή για την ανάπτυξη μιας πολύ εποικοδομητικής συνεργασίας, βασισμένης στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, που θα εκτοξεύσει την πορεία όλων μας!