Διαδικτυακή Εκδήλωση της Prometheus Eco Racing NTUA Team

Διαδικτυακή Εκδήλωση της Prometheus Eco Racing NTUA Team

Την Δευτέρα 21/12/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιασκεπτική εκδήλωση για την

παρουσίαση του ηλεκτρικού οχήματος που κατασκευάσθηκε από την εθελοντική

ομάδα σπουδαστών της Σχολής μας Prometheus Eco Racing και την επιτυχημένη

συμμετοχή της στους ευρωπαϊκούς αγώνες εξοικονόμησης ενέργειας στον

διαγωνισμό Shell Eco Marathon 2020.

Ακαδημαϊκός επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας «Προμηθέας» από την ίδρυσή της μέχρι

σήμερα αποτελεί ο καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αντώνιος Κλαδάς.

Πιο συγκεκριμένα , παρουσιάστηκαν τα εξής με την σειρά στο παρακάτω βίντεο:

1. Η συμμετοχή της ομάδας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Shell Eco Marathon

Ομιλητής: Δρ. Π. Ροβολής (Μέλος ΕΔΙΠ Σχολής ΗΜ&ΜΥ)

2. Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικού κινητήρα οχήματος

Ομιλητής: Δ. Γκίτσος (Διπλωματούχος ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ)

3. Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος οχήματος

Ομιλητές: A. Κουμπούλης-Π. Πουραΐμης (Σπουδαστές Σχολής ΗΜ&ΜΥ)

4. Ανάπτυξη αλγόριθμου ελέγχου ηλεκτρικού

Ομιλητής: Ι. Βουλγαρίδης (Σπουδαστής Σχολής ΗΜ&ΜΥ)

5. Σχεδίαση, ανάπτυξη συστήματος τηλεμετρίας – CAN Bus

Ομιλητής: Γ. Τσάκωνας (Σπουδαστής Σχολής ΗΜ&MY, ΕΜΠ)

6. Σχεδίαση και κατασκευή αμαξώματος ηλεκτρικού οχήματος

Ομιλητές: Α. Καραμαντζάνη (Σπουδάστρια Σχολής ΜΜ, ΕΜΠ)

7. Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων ομάδας «Προμηθέας»

Ομιλητής: Σ. Σκόρδα (Σπουδάστρια Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ)

8. Στόχοι για το 2021 ομάδας «Προμηθέας»

Ομιλητές: Χ. Βασιλόπουλος-Γ. Σακκάς (Υποψήφιοι Διδάκτορες Σχολής ΗΜ&ΜΥ)

Το βίντεο της εκδήλωσης:

https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/3nS2pCM674pRb39Xhz0Aq7