Βραβείο από το GEF (Greek Energy Forum)

Βραβείο από το GEF (Greek Energy Forum)

Greek Energy Forum – Τι είναι

Το Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ (GEF) παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία οι επαγγελματίες της ενέργειας έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης, ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις της βιομηχανίας και τις τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, καθώς επίσης να προτείνουν και να κοινοποιήσουν προτάσεις και μεταρρυθμίσεις ενεργειακής πολιτικής σε κυβερνήσεις και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Greek Energy Forum Awards Week 2020

Η φετινή διαγωνιστική διαδικασία επηρεάστηκε από την πανδημία με αποτέλεσμα το μεγάλο event της βράβευσης που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στο Λονδίνο να ακυρωθεί για φέτος. Ωστόσο η ψηφοφορία είχε διεξαχθεί κανονικά και ολοκληρώθηκε λίγο πριν την εμφάνιση των πρώτων επιπτώσεων της πανδημίας και οι διοργανωτές αποφάσισαν ότι αφού αναδείχθηκαν οι καλύτεροι σε κάθε κατηγορία, δεν μπορεί να ακυρωθεί η φετινή διαδικασία.

Η ομάδα μας, υποψήφια μαζί με τις εταιρείες Helbio και Watt+Volt στην κατηγορία Energy Innovator, αναδείχθηκε νικήτρια, κάτι που δείχνει τη δυναμική μας στο χώρο και την αναγνώριση του ονόματός μας.

Μάθετε περισσότερα : https://www.greekenergyforum.com/about-us