Competition 2018 - 2019

Kyriakos Iakovos

Kyriakos Iakovos

Team Captain / Electronics

Beltsos Nikos

Mechanics

Boukouvala Eleni

Public Relations / Fund Raising

Gourdouparis Marios

Electronics

Kalogiannis Eleftherios

Kalogiannis Eleftherios

Fund Raising

Kotsovolis Stelios

Electronics

Koumpoulis Athanasios

Koumpoulis Athanasios

Electronics

Pipinis Konstantinos

Electronics

Sotiriou Marianna

Electronics